מתנות לעובדים

מתנות לעובדים בשל אירועים אישיים:

מתנה לאירוע אישי של עובד תותר בניכוי לצורך מס עד לסכום של 200 ש"ח לשנה ( לכל עובד ).

מעל סכום זה יש לזקוף בשכר העובד את שווי המתנה.

מתנות לעובדים שאינן אירוע אישי :

כל מתנה שאינה אירוע אישי יש לזקוף בתלוש השכר של העובד.

רק אם נזקפה שווי המתנה ניתן יהיה לדרוש את ההוצאה לצורך מס.

הפוסט הזה סגור לתגובות כרגע.