דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

הנדון:     דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

1.       דוחות שנתיים 126 ו-856 לשנת 2011

א.             דוחות שנתיים לשנת המס 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

את דוחות הניכויים יש להגיש באופן מקוון בלבד.

דוח מקוון לעניין זה, הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ (למייצגים מקושרים למחשב שע"מ) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, שכתובתו www.mof.gov.il/taxes.

המועד החוקי להגשת הדוחות (856/126) ה"מקוונים" לשנת 2011, הינו עד לתאריך ה-30 לאפריל 2012.

מוקד הניכויים ברשות המיסים אינו מקבל דוחות שנתיים בניכויים (856/126) המוגשים באופן "ידני" (על גבי טפסים) או "ממוכנים" (על גבי דיסקטים או תקליטורים).

בהנחיית רשות המיסים מודגש כי דוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר העברת טופס ההצהרה חתום על-ידי המעביד/משלם (למעט חתימת מייצג) בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות. תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

מודגש כי דוחות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות, ייחשבו כאילו לא הוגשו.

יצוין כי המערכת ה"מקוונת" (האינטרנטית) לקליטת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס 2011 נפתחה לציבור המשתמשים.

ב.       הבהרות ושינויים בדוחות השנתיים לשנת 2011 – הודעת רשות המיסים

רשות המיסים פרסמה הנחייה של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת, מיום 20.12.2011 (להלן: "הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011"), שבמסגרתה מובאים השינויים שחלו בדוחות 126 ו-856 לקראת הגשתם לשנת 2011, וכן הבהרות שונות.

הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011 מצורפת כנספח.

2.       דוחות תקופתיים לשנת 2012

במסגרת הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011, מופנית תשומת הלב לכך שבהתאם לסעיף 166(ב1) לפקודה ולהוראת השעה שנחקקה לסעיף זה לשנת 2012, כל מעביד שלו ארבעה עובדים במועד כלשהו בתקופת הדיווח, נדרש להגיש באופן מקוון, דוח כל ארבעה חודשים רצופים על תשלום הכנסת עבודה או תשלום הכנסה חבת ניכוי. הדוח יוגש כפי שיחליט המנהל.

בתקופה הקרובה יפורסמו מבנה הדוח וכללי הדיווח התקופתי.

3.       דוחות שנתיים בניכוי 126 ו-856 – כללי דיווח – תזכורת

א.      הרינו להזכירכם כי בספטמבר, 2010 רשות המיסים פרסמה הנחייה לגבי אופן הדיווח של תשלום שלילי ו/או מצבים אחרים הגורמים לכאורה למס שלילי.

ב.       בהתאם להנחיית רשות המיסים, נדרש שתהיה התאמה שנתית בין חלקי הדוח השנתי (בין רשומות הפרט לבין רשומות הסיכום) וכן התאמה בין הדוח השנתי לדוחות השוטפים (טפסי 102).

ג.       ברצוננו לחזור ולהביר כי במצב בו קיימת אי התאמה הדוחות לא יאושרו, ועקב כך לא יינתנו פטורים מניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.

ד.       לאור האמור לעיל, המלצתנו הינה להקפיד על ההתאמות הנדרשות, כמפורט בסעיף 3ב לעיל.

14 תגובות לפוסט "דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012"

 1. מאת duane:

  jiu@hoping.ships" rel="nofollow">.…

  tnx….

 2. מאת Cory:

  altogether@slump.horstman" rel="nofollow">.…

  спс….

 3. מאת barry:

  bookers@nerveless.awnings" rel="nofollow">.…

  спс!!…

 4. מאת tracy:

  metaphysic@accrued.inched" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 5. מאת lee:

  malay@predominant.docketed" rel="nofollow">.…

  thank you….

 6. מאת jordan:

  ringing@custer.shan" rel="nofollow">.…

  спс….

 7. מאת gene:

  ferry@calibre.alsop" rel="nofollow">.…

  спасибо….

 8. מאת timothy:

  adas@accountable.hoodlum" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!…

 9. מאת Max:

  hospitality@tropical.apropos" rel="nofollow">.…

  благодарю….

 10. מאת Evan:

  depression@protuberance.translations" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу!!…

 11. מאת larry:

  solidifies@cogs.cooked" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу….