גובה הוצאות נסיעה לחו"ל 2013

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2012 מסתכם ב-1.76% סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות –   סכום מזערי 114 $ ללילה

סכום מירבי 259 $ ללילה

הוצאות שהייה:      אם נדרשו הוצאות לינה

לפי קבלות 73 $ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה 122 $ ליממה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד

שטרם מלאו לו 19 שנה  649 $ לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור

ההכנסה עד 57$ ליממה

רשימת הארצות  בהן  ניתן להגדיל  ב-25% את סכום הוצאות הלינה:

אוסטריה                יוון

אוסטרליה              יפן

איטליה                  לוקסמבורג

איסלנד                  נורווגיה

אירלנד                   ספרד

אנגולה                   עומאן

בלגיה                    פינלנד

גרמניה                   צרפת

דובאי                     קאטר

דנמרק                   קוריאה

הולנד                    קמרון

הונג קונג                קנדה

בריטניה                 שבדיה

טיוואן                    שוויץ

2 תגובות לפוסט "גובה הוצאות נסיעה לחו"ל 2013"