מחזור עוסק פטור לשנת 2015

המחזור המעודכן לשנת 2015 הינו 79,482 ש"ח.

בעקבות המדד השלילי לא עודכן המחזור ונשאר זהה למחזור משנת 2014.

הפוסט הזה סגור לתגובות כרגע.