דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ – דחיית מועד תחילת הדיווח לעוסקים

1.כל עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2010 עלה על 1 מיליון ₪ או חייב בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה, נדרש לדווח את עסקאותיו ואת תשומותיו בדוח מפורט החל מיום ה-1.1.2011.

את הדוח יש להגיש באופן מקוון במבנה אחיד שהוגדר לשם כך, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית.

2. בימים אלו פרסמה רשות המסים הודעה, לפיה הוחלט לדחות את חובת הדיווח בעבור כלל אוכלוסיית העוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד צידית, ליום 1 בינואר 2012.  

3. לפיכך, החל מ-1.1.2011 יצטרפו למעגל החייבים בדיווח כל העוסקים שחייבים לנהל מערכת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה.

4. כמו כן, החל מ-1.1.2011 חייבים בדיווח מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר ומוסדות כספיים.

5. במסגרת הודעת רשות המסים, מוזכר כי החל מה-1 ביוני 2010 ניתן יהיה לשדר דיווחי מע"מ מפורטים אך ורק באמצעות כרטיס חכם. לפיכך, הגופים האמורים לעיל צריכים להצטייד בכרטיס חכם לצורך הגשת הדיווחים.

(המשך…)